top of page

נלחם בעוז והציל את חייליו

שילה ראוכברגר

סרן שילה ראוכברגר, מהיישוב עלי, החזיקה נוכחות פיקודית בגדוד 51 המוערך של גולני, המוצב במיקום האסטרטגי מול רצועת עזה. זה היה בבוקר ה-7 באוקטובר כשהרעש המטריד של ירי ארטילריה פילח את השקט, והעיר את סרן ראוכברגר משינתו. אל מול רעש אזעקה, הוא גייס במהירות את חייליו, והוציא פקודות לחפש מקלט בפינת האוכל המבוצרת של המאחז.


כשהחיילים התגודדו בתחומי חדר האוכל, הדהדו המוצב קולות של ירי וצעקות זרות בערבית. התברר להם שהם נמצאים במצור, אך הם מצאו עצמם משוללים מכלי הנשק האישיים שלהם. הם לא נרתעו מהנסיבות הקשות, הם אלתרו תוך שימוש במקרר כדי לבצר את הכניסה, בעוד סרן ראוכברגר ושני חיילים אמיצים נוספים, עמדו על המשמר, נחושים להגנתם.


במשך ארבע שעות מפרכות, הם ניהלו קרב בלתי פוסק נגד המחבלים הפולשים. למרות שספג פצעים קשים, שילה נותר ללא חשש, והפגין נחישות בלתי מעורערת כשהוביל ונלחם לצד חבריו. אומץ לבם הקולקטיבי ונחישותם האיתנה מנעו מהמאחז להיכנע למתקפת התוקפים, ובכך סיכלו את כוונותיהם המרושעות להתקדם הלאה אל הקיבוצים השכנים.


בעקבות הלחימה הקשה, מתוך הכרה באומץ וחוסר אנוכיות יוצאי דופן של שילה, הועלה לאחר מותו מדרגת סגן לדרגת סרן. ההקרבה האמיץ שלו עמדה כעדות לרוח הבלתי ניתנת לניתוק של חוסן ואחווה שחלחלה ליחידתו, והבטיחה שמורשתו תחזיק מעמד בדברי ימי ההיסטוריה הצבאית.

עוד סיפורי גבורה

Logo Israel War Database6.png

יש לך עוד מידע לשתף את העולם? כתבו לנו

© 2024 מבית היוצר של הביטחוניסטים.

בנייה ועדכון שוטף: ישי גלב

bottom of page