top of page

לא הדמות ה"קלאסית" של גיבור. בהחלטה רגעית מתן קפץ על הרימון והציל את חבריו

מתן אברג'יל

מתן אברג'יל היה ילד צנום וקטן עם משקפיים, לא הדמות ה"קלאסית" של גיבור כפי שתואם את הדימוי הציבורי. מתן התגייס לגולני לפני פחות משנה. בשבת השחורה הוא סגר שבת בבסיס ליד עזה. מתן יצא יחד חבריו בנמ"ר לזירת הקרב בבוקר של השבת השחורה. בזמן שהכוח ניהל קרב יריות מול מחבלים, יצא מפקד הכוח מהנמר והשאיר את החיילים הצעירים לבד בנמ"ר. הנמ"ר נתקע והחיילים נלכדו בתוך הנמ"ר. מתן וחייל נוסף המשיכו לנהל קרב יריות מתוך הנמ"ר כאשר לאחר מספר דקות נזרק רימון הלם לנמ"ר שהעיף את החיילים אחורה. בהמשך הקרב נזרק רימון חי לתוך הנמ"ר. מתן ניסה לתפוס אותו ולא הצליח. הרימון נתקע בתוך הנמ"ר ובהחלטה רגעית מתן קפץ על הרימון והצמיד אותו לחזה. הוא נהרג במקום והציל את חבריו. רובם לא היו מודעים בזמן אמת לכך שנזרק רימון לנמ"ר. בזכות קרב שניהל הכוח ליד קיבוץ ניר עם, לא היתה פלישת מחבלים ליישוב. בין הייושבים הבודדים בעוטף שניצל מהטבח שאירע בשאר היישובים. מתן הראה גבורה עילאית  והציל את חיי חבריו ובצורה עקיפה את חיי התושבים בניר עם .הוא נפל בקרב הרואי בגיל 19 בלבד. 

עוד סיפורי גבורה

Logo Israel War Database6.png

יש לך עוד מידע לשתף את העולם? כתבו לנו

© 2024 מבית היוצר של הביטחוניסטים.

בנייה ועדכון שוטף: ישי גלב

bottom of page