top of page

ישראל עושה טיהור אתני בעזה

 ישראל ביקשה מאזרחי עזה לעזוב את אזורי הלחימה בעזה כדי להגן על חייהם. זה בשום אופן לא טיהור אתני. במלחמות אנשים נעים באופן טבעי כדי להימנע מסכנה, בדרך כלל ללא בקשת הצבא היריב. התייחסות לתנועת אנשים בזמן מלחמה כדי למנוע סכנה כ"טיהור אתני" פירושו שכל המלחמות מנקות אנשים מבחינה אתנית. זה מערער את מושג של "טיהור אתני" שמעולם לא הוגדר כראוי. לפי האו"ם, "טיהור אתני לא הוכר כפשע עצמאי על פי החוק הבינלאומי, אין הגדרה מדויקת למושג זה או לפעולות המדויקות שיש להתייחס כטיהור אתני". בנוסף, אוכלוסיית עזה זינקה מ-342,700 ב-1970, המפקד הראשון לאחר השתלטות ישראל על רצועת עזה ב-1967, ליותר מ-2.3 מיליון ב-2023. קשה לטעון שזה טיהור אתני. בעזה יש קצב גידול אוכלוסיה שנתי של 3%, אחת האוכלוסיות הצומחות ביותר בעולם. בשנת 2010 אוכלוסיית עזה הייתה מחצית ממה שהיא כיום. אוכלוסיית עזה כל כך צעירה בגלל שיעור הפריון הזה התואם את זה של אפריקה שמדרום לסהרה.

קראו עוד מיתוסים

Logo Israel War Database6.png

יש לך עוד מידע לשתף את העולם? כתבו לנו

© 2024 מבית היוצר של הביטחוניסטים.

בנייה ועדכון שוטף: ישי גלב

bottom of page