top of page

מצרים מתעצמת: כיצד ייראו יחסי ישראל עם השכנה מדרום?

שחר ציטרון, מחלקת מחקר הביטחוניסטים

קישור להורדת מסמך

תקציר מנהלים

היחסים הסבוכים בין ישראל ומצרים הולכים אחורה בזמן, עוד מלפני קום המדינה. בתחילה, השתיים היו אויבות מרות. בין הצדדים התנהלו חמש מלחמות, בכולן ישראל יצאה כשידה על העליונה, למרות אבידות גדולות וקרבות קשים. אולם, מאז יוזמת השלום ב-1977, אז ביקר נשיא מצרים סאדאת בישראל ואף נאם בכנסת, חלה התחממות ביחסים בין הצדדים, ששיאה חתימה על הסכם השלום בשנת 1979. מאז החתימה על הסכם השלום, מצרים וישראל משתפות פעולה בנושאים מגוונים, בהם כלכלה (עסקאות משותפות כמו יצוא גז מישראל למצרים) וביטחון (מלחמה נגד דאע”ש בסיני והשמדת מנהרות חמאס בין עזה למצרים). נוסף על כך, ישראל משתמשת במעמדה של מצרים ונעזרת בה כמתווכת מול חמאס במהלך סבבי הלחימה השונים בין הצדדים. כיום, המלחמה בין ישראל לחמאס מציבה אתגרים והזדמנויות ליחסים ביניהן. לצד זאת, מצרים עצמה עוברת תהליכים שיוצרים אתגרים והזדמנויות. אפשר לחלק אותם לשניים – אלה הנוגעים לטווח הזמן הקצר ואלה הנוגעים לטווח הזמן הארוך.

טווח הזמן הקצר – מלחמת “חרבות ברזל”

Logo Israel War Database6.png

יש לך עוד מידע לשתף את העולם? כתבו לנו

© 2023 מבית היוצר של הביטחוניסטים.

בנייה ועדכון שוטף: ישי גלב

bottom of page